Народилася 8 серпня 1973 року в с. Маршинці Новоселицького р-ну Чернівецької обл. В Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України працює з 1990 р. У 1996 р. закінчила Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка. У 1994–1995 рр. навчалася й стажувалася у Варшавському університеті та Інституті славістики Польської АН. У 1996–2002 рр. навчалася в аспірантурі Інституту (науковий керівник – академік НАН України В. М. Русанівський). У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію «Особливості функціонування польської мови в Україні в XVII ст. (на матеріалі творів Лазаря Барановича)». У 2005–2008 рр. працювала вченим секретарем Інституту. З 2011 р. – старший науковий співробітник. Від 1999 р. – постійний учасник мовознавчих сесій Міжнародної школи гуманітарних наук Східної і Центральної Європи (Варшава). У 2001 р. була стипендіатом Фонду-Каси ім. Ю. Мяновського (Варшава, Краків – Інститут польської мови ПАН). Наукові зацікавлення: українсько-польські мовні зв’язки, польська мова в Україні, польський периферійний діалект, історична граматика й діалектологія української та польської мов, історія української й польської літературних мов, українська й польська літератури доби Бароко, полемічна література XVI–XVII ст.

 

ПРАЦІ

 

Статті