Народилася 16 жовтня 1956 р. в Києві. Закінчила з відзнакою Київський державний (нині національний) університет імені Тараса Шевченка (1981), спеціальність — чеська мова та література, українська мова та література, перекладач. У 1993–1996 рр. навчалася в аспірантурі Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (науковий керівник — академік В. М. Русанівський). Захистила кандидатську дисертацію «Національно-культурні особливості семантики чеської фразеології» (1997). У 2019 р. захистила докторську дисертацію “Чеська пареміологія в генетичному, лінгвокогнітивному і дискурсивному висвітленні” (науковий консультант академік Г. П. Півторак).Працювала молодшим, науковим, старшим науковим співробітником (з 2000 р.) відділу західно- і південнослов’янських мов. З 2016 р. працює у відділі слов’янських мов. Доцент кафедри слов’янської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, викладає нормативні курси та спецкурси. Перебувала на стажуванні в Карловому університеті у Празі (2004), в Слов'янському інституті Академії наук Чеської Республіки (2007), має сертифікати про навчання в Літніх школах (Прага, Оломоуц, Братислава). Сфера наукових інтересів — слов’янська лексика і фразеологія, пареміологія, історія славістики. Автор близько 140 друкованих наукових, науково-методичних та лексикографічних праць.

 

ПРАЦІ

 

Монографії

 

Словники

 

Підручники, посібники, розмовники

 

Статті