Агатангел Юхимович КРИМСЬКИЙ (3.01.1871, м. Володимир-Волинський, тепер Волинської обл. – 25.01.1942, м. Кустанай, тепер Республіка Казахстан) – видатний український мовознавець, сходознавець, славіст, літературознавець, фольклорист. Закінчив Колегію Павла Ґалаґана в Києві (1889), Лазаревський інститут східних мов у Москві (1892), Після закінчення Московського університету (1896) був у науковому відрядженні в Лівані та Сирії, де вивчав мови, культуру й історію країн Близького Сходу. З 1898 р. викладав у Лазаревському інституті східних мов (з 1900 р. – професор, з 1901 р. очолював кафедру арабської словесності) та Московському університеті (на кафедрі російської мови). У 1900–1918 рр. був секретарем східного відділу Московського археографічного товариства та редактором його збірника «Древности восточные». У 1918 р. повернувся в Україну. Співорганізатор Академії наук України, її неодмінний секретар (1918–1928). Керував її Історично-філологічним відділом (до 1929). Директор Інституту української наукової мови (1921–1929). Протягом 1920-х років очолював різні комісії ВУАН: Комісію словника української живої мови, Комісію історії української мови, Діалектологічну комісію, Орфографічну комісію. Одночасно (з 1918) був професором Київського університету. У 1931–1941 рр. – співробітник Інституту мовознавства ВУАН (АН УРСР). Академік АН України (з 1918 р.), заслужений діяч науки УРСР (з 1940 р.), нагороджений орденом Трудового червоного прапора (1941). Один із провідних лінгвістів і засновників сходознавства в Україні. Автор фундаментальних досліджень з арабістики, семітології, тюркології, іраністики, славістики. Написав понад 1000 наукових праць (монографій, підручників, статей) з історії літератур, мов, фольклору, етнографії, мистецтва, релігії народів Близького та Середнього Сходу, Кавказу, Західної Європи. Активно досліджував українську мову: її походження, історію, діалекти, правопис, розвиток і нормалізацію літературної мови. Автор підручників, редактор перекладних словників та багатьох наукових збірників. 1941 р. безпідставно репресований, помер у Кустанайській в’язниці. Реабілітований 1957 р.

 

ПРАЦІ

Монографії

 

Словники

 

Література: