Цей однотомний тлумачний словник є довідником з лексики та фразеології сучасної української літературної мови, який поєднує наукову точність із чіткою, зручною для користувача формою викладу. Видання відбиває ті зміни, що відбулися в лексичному складі на порозі нового тисячоліття, зокрема включає одиниці, які увійшли в мову протягом останнього часу. Подано повну й різноаспектну характеристику живого слова (написання, вимову, походження — щодо запозиченої лексики, словозміну, словотворення, сферу функціонування, динаміку значення, сполучуваність). Уміщено лексику всіх стильових шарів і літературних жанрів, де функціонує українська мова. Словник підготовлено на принципах і технічних засадах, які формувались у вітчизняній лексикографії протягом багатьох десятиліть її розвитку. При цьому враховано досягнення лексикографічної практики за останні десятиліття.

Укладачі словника — нинішні й колишні працівники Інституту мовознавства ім. О.  О. Потебні: В. М. Білоноженко, А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, І. С. Гнатюк, С. І. Головащук, Г. Н. Горюшина, В. В. Дятчук, Г. М. Колесник, Н. Є. Лозова, Н. М. Неровня, Л. С. Паламарчук, Л. О. Родніна, Л. Г. Скрипник, О. О. Тараненко, Т. О. Федоренко, В. Б. Фридрак, В. І. Ярмак. Науковий редактор — В. В. Жайворонок.