Віталій Макарович Русанівський (25. VI 1931, Харків – 29. І 2007, Київ) – відомий україніст і славіст. Закінчив філологічний факультет Київський університет ім. Т. Шевченка (1954). Там же навчався в аспірантурі на кафедрі української мови (1954–1957). Відтоді працює в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні: заступник директора (з 1964), директор (з 1981), радник дирекції (з 1996). Одночасно завідував відділами: культури мови (з 1971), теорії та історії української мови (з 1976), української мови (з 1982), західно- та південнослов’янських мов (з 1991). Доктор філологічних наук (1969), професор (1977), академік НАН України (1982). Академік-секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України (1978–1993). Головний редактор журналу «Мовознавство» (1981–1989 та з 1993). Голова Українського комітету славістів, член Міжнародного комітету славістів, керівник наукової ради «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності». У 1989–1990 рр. був головою Міжнародної асоціації україністів. Автор близько 350 праць із проблем сучасної української мови, її історії, історичної граматики, культури мови, правопису, взаємозв’язків української та інших слов’янських мов. Окремі його розвідки присвячено питанням семасіології, термінології, стилістики, мови художньої літератури, соціолінгвістики, методології лінгвістичних досліджень. Укладач і відповідальний редактор словників різних типів. Автор науково-популярних праць і підручників для середньої та вищої школи. Глибоко дослідив історію українського дієслова як із формально-граматичного, так і з семантичного боку. Історію української мови розглядає на загальнослов’янському тлі. Широкий діапазон лінгвістичних зацікавлень сполучав з умінням досконало вивчити мовні факти, ґрунтовно їх проаналізувати, виділити з-поміж них головні, побудувати на цій основі теорію і майстерно її викласти. Лауреат Державної премії СРСР (1983). Заслужений діяч науки і техніки України (1991). Кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня (2001).

 

Монографії

 

Словники, довідники

 

Підручники

 

Статті

  

Література