Іван Григорович  Матвіяс (01. 05. 1925, с. Карів, нині Сокальского р-ну Львівської обл. — 21. 12. 2017, Київ) — визначний діалектолог, лінгвогеограф, історик української мови. Закінчив Львівський університет ім. І. Франка (1950). Навчався в аспірантурі Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні (1951–1954). У 1956 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1955 р. працював в Інституті мовознавства на посадах молодшого, згодом старшого, з 1976 р. — провідного наукового співробітника. У 1976–1987 рр. завідувач сектору діалектології й ономастики. Доктор філологічних наук (1969). Професор (з 1993). У 1991–2015 рр. — в Інституті української мови НАН України. Опрацював засади та методику картографування лексики, фразеології, синтаксису до «Атласу української мови» (1984–2001), здійснив ареалогічну інтерпретацію карт, підготував узагальнену карту діалектного членування української мови. На підставі зібраних в «Атласі» матеріалів систематизував мовний зміст кожного діалекту. Досліджував проблеми ареального поділу української мови, описав специфіку конфігурації ареалів давніх і новосформованих діалектів, виявив зв’язок між поширенням діалектних елементів та їхнім походженням, простежив вплив позамовних чинників на формування та збереження окремих ареалів. Поглиблено дослідив становлення варіантів української літературної мови. Обґрунтував думку про те, що варіювання мови — її природний стан і запорука існування в майбутньому. На матеріалах творчості українських письменників вивчав взаємодію літературної мови та народних говорів. Виявив і описав діалектне підґрунтя різних підсистем літературної мови (звуковий склад, лексика, наголошування, словозміна, словотворення, синтаксис). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2006).

  

ПРАЦІ

Монографії

 

Атлас

 

Посібник

 

Статті