КЛИМЕНКО Ніна Федорівна (22. 10. 1939, Черкаси — 30. 08. 2018, Київ) – визначна українська мовознавиця. Закінчила Київський державний університет ім. Т. Шевченка (1961). З 1965 р. працювала в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні, з 1968 р. — у відділі структурно-математичної лінгвістики (у 1987–2004 рр. — його завідувачка). Доктор філологічних наук (1986). Професорка (1992). Член-кореспондент НАН України (2006). Одночасно з 1995 р. викладала в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка, де в 1999–2004 рр. завідувала кафедрою елліністики. З 2003 р. — член Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів. З 2010 р. працювала в Інституті української мови НАН України. У науковому доробку — близько 400 публікацій з актуальних проблем морфеміки, словотворення, морфології сучасної української мови, лексикології, термінознавства, комп’ютерної лінгвістики та неоелліністики. Її праці сприяли становленню українського словотвору як самостійної галузі мовознавчих студій. За допомогою структурних і формально-логічних методів дослідила творення складних слів (композитів, юкстапозитів). Довела, що в цьому процесі яскраво виявляються типологічні риси української мови як флективної з провідною роллю синтетизму в номінації. Описала склад українських афіксів (префіксів, суфіксів), їхні позиційні та сполучувальні властивості в словах різних частин мови. Виявила істотні закономірності в морфемній та словотвірній будови сучасної української лексики. Розроблена під її керівництвом формалізована класифікація морфемної будови змінюваних слів увійшла до складу системи автоматичного морфологічного аналізу тексту. Ініціаторка створення й керівниця комп’ютерного морфемно-словотвірного фонду української мови. Учасниця міжнародних з’їздів славістів, конгресів україністів, елліністів. Стояла біля джерел неоелліністики в Україні. Перекладачка з новогрецької мови. Нагороджена золотим вінком Салоніцького університету імені Арістотеля (2009) та урядовою нагородою Греції — Орденом Доброчинності (Τάγμα της Ευποιΐας; 2013).

 

ПРАЦІ

Монографії

 

Словники

 

Підручники

 

Науково-популярні видання

 

Статті

 

Література