Народилася 18 грудня 1971 р. в с. Середній Майдан Івано-Франківської обл. Закінчила філологічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича в 1993 р. Учителювала. У 1994–1997 рр. навчалася в аспірантурі Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні (науковий керівник – академік В. М. Русанівський). Кандидатську дисертацію «Мікротопонімія Підгір’я» захистила 1998 р. Відтоді працювала у відділі західно- та південнослов’янських мов. З 2007 р. – науковий співробітник відділу мов України. З 2011 р. – старший науковий співробітник. Досліджує проблеми української ономастики, соціолінгвістики, діалектології, міжслов’янських мовних взаємин.

 

Праці

Статті