Народилася 16 вересня 1940 р. в м. Києві. Закінчила в 1962 р. Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка. У 1962–1972рр. працювала вчителем російської мови і літератури в школах, заочно навчалася в аспірантурі Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні. У 1973р. захистила кандидатську дисертацію «Засоби вираження заперечення в російській та українській літературних мовах».З 1972 р. працює в Інституті науковим, згодом старшим науковим співробітником. З 1987 р. – завідувач відділу російської мови, з 2020 р.— провідний науковий співробітник сектору російської мови відділу мов України. Доктор філологічних наук (1989), професор (1992). Досліджує культуру російського мовлення в Україні, методику викладання російської мови в Україні. Розробила концепцію зіставних граматичних студій близькоспоріднених мов, яку втілено в академічному виданні. Автором кількох підручників з російської мови для середньої школи, словників російської та української мов, монографічних досліджень з російської освіти в Україні, культурології. Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1989).

ПРАЦІ 

Монографії

 

Словники

 

Підручники

 

Статті

 

Література